กัญชา จัดเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ที่ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อนลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุตใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5 -​ 8 แฉก มีลักษณะคล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอใบทุกใบจะมีรอยแยกอยู่เป็นระยะระยะออกดอกเป็นช่อเล็กตามง่ามของกิ่งและก้าน ในส่วนที่คนนิยมนำมาเสพนั้นได้แก่ส่วนของ กิ่ง ก้านใบและยอดของช่อดอกกัญชา โดยจะนำมาตากแห้งหรืออบแห้ง…