Category: สาระน่ารู้

ไฟเบอร์ ทางเลือกของ “คนหุ่นดี”

ถ้าพูดถึง “ไฟเบอร์” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง “เซลลูโลส สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือ การขับถ่ายที่ดี เพราะ ไฟเบอร์หรือกากใยอาหาร สามารถพบได้ในจำพวก ผัก ผลไม้และธัญพืชต่างๆ ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยหรือนำไปใช้งานได้ แม้ว่าไฟเบอร์จะไม่พลังงาน ไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหาร แต่ก็จะถูกขับถ่ายออกมาในรูปของกากอาหาร…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแซลมอน

แซลมอน คืออีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แซลมอนที่เราบริโภคจะมีอยู่ 2 แบบคือแบบที่ มาจากธรรมชาติกับแบบที่มาจากฟาร์ม ความแตกต่างระหว่างสองแบบเห็นได้จาก พลังงาน แซลมอน ที่โตตามธรรมชาตินั้นจะให้พลังงานน้อยกว่าราวๆ 30 แคลอรีต่อชิ้น ส่วนแซลมอนเลี้ยงจะให้พลังงานที่มากกว่า…

กัญชา พืชเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

  กัญชา จัดเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ที่ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อนลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุตใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5 -​ 8 แฉก มีลักษณะคล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอใบทุกใบจะมีรอยแยกอยู่เป็นระยะระยะออกดอกเป็นช่อเล็กตามง่ามของกิ่งและก้าน ในส่วนที่คนนิยมนำมาเสพนั้นได้แก่ส่วนของ กิ่ง ก้านใบและยอดของช่อดอกกัญชา โดยจะนำมาตากแห้งหรืออบแห้ง…