กัญชา จัดเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ที่ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อนลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุตใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5 -​ 8 แฉก มีลักษณะคล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอใบทุกใบจะมีรอยแยกอยู่เป็นระยะระยะออกดอกเป็นช่อเล็กตามง่ามของกิ่งและก้าน ในส่วนที่คนนิยมนำมาเสพนั้นได้แก่ส่วนของ กิ่ง ก้านใบและยอดของช่อดอกกัญชา โดยจะนำมาตากแห้งหรืออบแห้ง แล้วนำมาบ่นหรือหั่นให้เป็นผงเรียบยาวจากนั้นนำมายัดในไส้บุหรี่ อาจจะสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา บ้างก็นำมาใช้เคี้ยวและผสมลงในอาหารที่รับประทาน รูปแบบของกัญชาที่ ที่เราพบ ในรูปแบบของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้ว ยังจะพบในรูปของน้ำมันกัญชา มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้มหรือดำ ได้จากการนำกัญชามาผ่านกระบวนการสกัดและหลายครั้งจึงได้ออกมาเป็นน้ำมันกัญชา ที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง20 – 60 % หรืออาจจะพบในลักษณะของยางกัญชา มีลักษณะเป็นยางแห้ง ที่ได้จากใบและช่อดอกกัญชาซึ่ง ซึ่งจะมีฤทธิ์แรงกว่า กัญชาสด แล้วมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประมาณ 4 -​ 8 % ในวงการหนังโป๊ต่างประเทศ นักแสดงสามารถใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่แปลกที่จะมีการใช้กัญชาเล็กน้อยก่อนเริ่มถ่ายทำหนังโป๊ ช่วยเพิ่มอรรถรส ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มตลอดการถ่ายทำหนังโป๊

กัญชามีสารออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทั้งกระตุ้นประสาท กดประสาทและและทำให้ประสาทหลอน สำคัญที่สุดคือมีฤทธิ์ต่อระบบสมองและทำให้ร่างกายอารมณ์จิตใจเปลี่ยนแปลง ไป คือเตตราไฮโดรแคนนาบินอล จะมีมากในส่วนยอดของดอกกัญชา จะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ผู้เสพตื่นเต้นช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ทำให้ผู้เสพมีอาการมึนเมาคล้ายเหล้าอย่างอ่อนๆ เซื่องซึมและง่วงนอน หากเสพปริมาณมากๆจะหลอนประสาททำให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว สับสน และควบคุมตนเองไม่ได้

อาการของผู้เสพ อารมณ์จะอ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย มีความคิดสับสนเลื่อนลอย คุมตัวเองไม่ได้ ไม่สนใจสิ่งรอบตัวความจำเสื่อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็วและหูแว่ว

โทษที่จะได้รับ หลายคนคิดว่าการเสพกัญชานั้นจะไม่มีโทษที่ร้ายแรงแต่การศึกษาวิจัยพบว่ากัญชาเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด

ทำลายสมรรถภาพทางกาย ผู้ที่เสพในปริมาณมากๆและเป็นเวลายาวนานทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมจนไม่สามารถประกอบ ประกอบกิจการงานใดๆได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงใช้ความคิดการตัดสินใจ หมดแรงจูงใจของชีวิตไม่คิดจะทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆให้หมดไปวันๆ บางคนก็รู้สึกเบื่อหนังโป๊ที่ตัวเองเคยชอบ

ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เหมือนกับการติดเชื้อเอดส์ กล่าวคือ กัญชาจะส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นเสื่อมลงบกพร่องลงจนร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อโรคได้ง่าย